VOLODYMYR PAVLYSHYN

Vladimír Pavlyšyn sa predstavuje žánrovou pestrosťou

Počas svojho 63 ročného pôsobenia na našej matke zemi toho stihol veľmi veľa. Najmä po roku 1979, keď ukončil štúdium na Užhorodskom inštitúte úžitkového výtvarníctva. Veď napríklad iba na našom malom Slovensku už stihol predstaviť svoju výtvarnú tvorbu sedemkrát na samostatných výstavách od Bratislavy po Medzilaborce. O počte svojej účasti na výtvarných projektov vo svojej vlasti už v podstate stráca prehľad. Popri tom si však ešte vie nájsť časový priestor aj na takú náročnú činnosť, akou je zberateľstvo diel výtvarného umenia. Ako to dokáže, o tom je škoda diskutovať. Asi vie mimoriadne produktívne využívať stále plynúci čas. Predsa len nedostal prémiu Erdéli a Bokšaia (2022) iba tak pre pekné oči...

Vladimír sa považuje za expresionistu. Expresionistu s dynamickým výrazom výtvarného prejavu a viditeľnou žánrovou pestrosťou. V priebehu uplynulých vyše štyroch desaťročí svojej usilovnej tvorby si vypracoval a postupne „dorábal“ svoj vlastný spôsob zobrazovania myšlienok, predstáv  a reálne prežívaného vo  figurálnej či priestorovej tvorbe. S využitím nielen expanzie tém, ale aj farebnej škály prejavu. Tónmi vie vyjadriť nielen momentálny stav svojho vnútra, ale aj tepla alebo chladu, ktoré chce nimi zdôrazniť. Či už ide o figurálnu tvorbu, pohľady na svet, o rodný Užhorod, ktorému ostal verný. Žitím i prácou.

Do autorovho „tvorivého portfólia“ sa postupne dostávajú aj klasické biblické témy. Najmä podobenstvá, nabádajúce zmeniť smerovanie spôsobu života k dobru a láskavosti. V realite to vyzerá tak, ako by Vladimír prežíval rýchly výtvarný postup plný zmien vlastne od obrazu k obrazu.  K tomu mu viditeľne pomáha aj jeho životná „polovička“ Natalka, ktorá tvorí po jeho boku. Okrem toho, že je zaslúžilou umelkyňou, píše aj poéziu a prozaické diela. Jednoducho, u Pavlyšynov je to dom plný umenia! V našej galérii vystavuje do  4. septembra 54 obrazov pod kurátorskou taktovkou Ladislava Cupera.

Tento výstavný projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja.        

 Video

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri