Tadeusz Marszalek - Prierez tvorbou

Poľský výtvarník Tadeusz Marszalek pripravil pre návštevníkov Galérie  Átrium v Prešove svoju výstavu Prierez tvorby, ktorá vznikla pri príležitosti jeho životného jubilea. Prezentuje sa na nej štyridsiatkou obrazov, sú medzi nimi aj veľkoplošné diela. Väčšina z nich vznikla za posledné dva roky na maliarskych plenéroch na Slovensku. Z domu priniesol aj niekoľko svojich starších prác, ktoré mapujú jemu najbližšie zákutia v jeho domovine i vlastnú záhradu. Výstava potrvá do 5. novembra.  

Na obrazoch, ktoré vznikli počas plenérov na Slovensku, umelec  zachytil mnohé naše mestá, dedinky, hrady, pohoria a iné krásy slovenskej krajiny, ktoré tvoria cyklus Všetko slovenské. Divák na jeho obrazoch spoznáva Španiu dolinu, Vysoké Tatry, Starú Ľubovňu, Kežmarok i mnohé nepomenované kostolíky či fragmenty mestskej architektúry. Fascinujú ho aj prírodné živly, ako sú lesné požiare, lavíny či vodopády. V jeho tvorbe má bohaté zastúpenie aj portrét. Ako povedal autor, zaujímajú ho tváre, „v očiach ktorých sa musí zračiť ich celý život“. Venuje sa tiež sakrálnym témam. Inšpirujú ho aj dejinné udalosti, napr. po páde dvojičiek v New Yorku vytvoril cyklus obrazov, ktoré vznikli ako reakcia na túto tragédiu v USA, hoci tam fyzicky v tom čase nebol.   

Na vyjadrenie svojich pocitov väčšinou používa kombinovanú techniku, vrství na seba nielen farby, ale aj iné čiastočky rôznych materiálov, čím docieli plastický obraz. Maľuje tiež akrylom alebo pastelom.

 Tadeusz Marszalek rád maľoval od detstva. Ale touto cestou sa pôvodne nevydal. Pracoval v naftovom priemysle, kde pre zamestnancov organizoval odborné školenia. K výtvarnému umeniu sa dostal vďaka podpore maliarov, ktorí v ňom videli vzácny talent. Výtvarne sa vzdelával v súkromných ateliéroch umelcov, ktorí pôsobili aj na akademickej pôde, vďaka čomu sa dostal na výtvarný plenér s vysokoškolákmi. Hoci s nimi nezdieľal školské lavice, výtvarne vedľa nich rástol a od roku 1997 sa začal živiť vlastnou umeleckou tvorbou. Je členom Zväzu poľských umelcov s registráciou v Krakove. V jeho šľapajach dnes pokračuje aj dcéra a syn, dokonca mu rastie maliarska konkurencia aj v radoch vnukov.

Narodil sa 8. februára 1959 v meste Krošcienko Wyžne. Vystavoval kolektívne alebo samostatne v Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku, Švédsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku, na Ukrajine a na Slovensku.

Média

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri