Štefan Bubán

   

V Galérii Átrium vystavuje Štefan Bubán

Bard slovenskej moderny s kolekciou k životnému jubileu

Môže byť pre výtvarného umelca lepším ocenením a uznaním ľudských i odborných kvalít skutočnosť, že jeho výstavu otvára prezident republiky?  A keď k tomu ešte „nahlásime bombu“ v podobe parížskych ocenení jeho tvorby počas dvoch rokov (2007 a 2008), kedy bol zaradený z pol tisícky adeptov z celého sveta do päťdesiatky najlepších a najúspešnejších umelcov (bez poradia) série tamojších každoročných jesenných salónov, určite je to najlepšia vizitka jeho práce a umenia...

Spomínaná vizitka patrí Trebišovčanovi Štefanovi Bubánovi, ktorý sa už za svojho života vstúpil na večný piedestál slovenskej výtvarnej moderny. Pre rodáka z Pavloviec nad Uhom je naše mesto čiastočne druhým domovom, veď ako mladý junák tu študoval na výtvarnom odbore Vyššej pedagogickej školy (1953 až 1955), aby potom svoje odborné kvality zvýšil počas svojho bratislavského štúdia.  Ako výtvarný pedagóg zaúčal do tajov výtvarného umenia nespočetné množstvo detských duší v meste svojho žitia a tvorby, ktorým sa stalo srdce dolného Zemplína, Trebišov.

V Prešove sa stala jeho umeleckou základňou Galéria Átrium. Je čestným predsedom jej Umelecko-odbornej rady a preto sa vôbec nemožno pozastaviť nad tým, že výstavu diel svojej celoživotnej práce zostavenú k životnému jubileu 90.-tých narodenín otváral práve tu. Síce s niekoľko mesačným oneskorením, spôsobeným čiastočne doznievajúcimi protikovidovými opatreniami, ale predsa ešte vo svojom jubilejnom roku. A tak sa na stenách priestorov galérie ocitli akvarely, akryly, kombinovaná technika aj oleje s jeho signatúrou. Prešovskí milovníci kvalitného výtvarného umenia ich môžu obdivovať a maznať svoje oči i duše od štvrtkovej vernisáže  (4. mája), do 20. júna 2023.

V súvislosti s jeho príjemnou, večne pohodovou náturou a usmievavou tvárou akosi nie je možné hodnotiť jeho osobnosť prísne odborným žargónom, patriacemu „veľkému umeleckému svetu“. Preto odcitujeme aspoň časť z hodnotenia jeho diela talianskym kritikom a historikom umenia profesorom Alfredom Pasolinom , keďže Bubán je od roku 2002 členom tamojšej výtvarnej skupiny  Giuseppe de Nittis:

-      Štefan Bubán je iste jednou z najvýraznejších osobností zastupujúcich starú avantgardu konca 20. storočia. Je excentrickým hlavným predstaviteľom modernej umeleckej transavantgardy kopirujúcej jednotlivé vízie psychoemotívneho vyjadrenia. Chce zdôrazniť jasným a organickým vyjadrením symbolu rovnováhu medzi fantáziou, predstavami a zobrazením.

-      Tu maľba Bubána, dediča toho historického dvadsiateho storočia, predstavujúceho umenie svetla počnúc národnými rozmermi, prerastá do európskej výraznej dimenzie. Jeho jedinečná a grandiózna osobnosť – bez toho, že by sme chceli skĺznuť do jednotvárnej rétoriky – prerastá samu seba tak, že sa stáva svedkom existenčnej filozofie.  

Neuveriteľne skromný človek, ale veľký umelec, ktorý začínal svoju celoživotnú tvorivú dráhu  maľovaním v kuchyni panelákového bytu, bol okrem spomínanej talianskej výtvarnej skupiny aj členom dnes už bývalej Societe d´ Artes v Paríži. To ešte na doplnenie jeho pracovno-umeleckej vizitky. A môžeme pridať, ešte aj informáciu o tom,  že vystavoval vo všetkých krajinách nášho kontinentu, ba dokonca aj v niekoľkých afrických galériách  a ďalších exotických krajín. Na svojom konte má suma sumárum 71 samostatných a 278 kolektívnych výstav. No a keby sme ešte chceli informovať o zozbieraných umeleckých oceneniach, potrebovali by sme ešte aspoň ďalšie dve strany. Takže radšej spomeňme iba jedno. Je ním Cena Európskej komisie pre kultúru!

Galéria Átrium teda ponúka na svojich stenách „bubánovskú“ radosť zo života, príjemné zasnenie, i hladké, no pritom jemne burcujúce línie  diel „transavantgardistu“, obrovskej osobnosti slovenskej výtvarnej kultúry, jubilujúceho Štefana Bubána. Človeku s krásnou dušou i krásnymi dielami.

(ga)

 VIDEO

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri