MOZAIKA - Volodymyr Kolesnykov Valentyna Kuzmichova

Výstava sprístupnená od 1. 9. 2022

Spoločný výstavný projekt ukrajinskej dvojice umeleckých a životných partnerov pod názvom Mozaika ponúka 73 olejomalieb. Kolekcia je mozaikou nielen výberom, ale aj technikou maľby, predovšetkým na Valentininých dielach, ktorá vidí a cíti dominujúcu tému ženy a prírody veľmi intenzívne:

„Je to ponorenie do vesmíru pocitov. Podľa prastarých ľudských kultúr žena a príroda zosobňujú nielen plodnosť, ale sú zároveň symbolom energie Zeme a života. A tým sa stávajú symbolom sily, vášne, božstva. Energia Zeme a ženský začiatok sa zhodujú a sú jedno. Je tu často aj prekvapenie nad zázrakom zrodenia života, nad odhalením sveta prírodných inštinktov...“

Valentyna, ktorá je predstaviteľkou mnohostrannej umelkyne moderného formátu, začala svoju prípravu na profesnú dráhu štúdiom maliarstva a divadelnej dekorácie na kyjevskej Národnej akadémii výtvarných umení a architektúry v záverečných rokoch 20. storočia. Jej prvou pracovnou zastávkou bolo kyjevské Ukrajinské hudobno-dramatické divadlo klasických hier, kde zúročovala svoje vedomosti zo scénografie. Postupne rozširovala diapazon svojich aktivít, napr. už 16 rokov sa venuje produkcii a dizajnérstvu (ba dokonca aj réžii) v niekoľkých divadlách a v televízii. K svojim umeleckým aktivitám pridala od roku 2020 aj vysokoškolskú pedagogickú činnosť v odbore umeleckých textílií a kostýmového modelovania. Tvorivé a pedagogické skúsenosti využíva aj pri výuke maľby, kresby a kompozície svojským a tvorivým spôsobom.

Je členkou Národnej únie umelcov Ukrajiny, v sekcii divadiel, televíznej a filmovej tvorby, ale je aj pravidelnou účastníčkou národných a medzinárodných výstav, plenérov a ďalších projektov v maľbe a scénografii. Jej diela sú v zbierkach na Ukrajine, Slovensku aj v Nemecku. Jej obrazy sú až na malé výnimky (akryl) výlučne olejomaľby. Sama sa radí k expresionistom. 

Volodymyr  má výtvarné umenie už vo svojich génoch, keďže sa narodil do rodiny známeho poltavského výtvarníka. Jeho štúdium na katedre maľby charkovskej Štátnej umeleckej školy bolo teda úplne prirodzené a pochopiteľné. Aj to, že po nej nasledovalo štúdium na katedre monumentálnej maľby Ľvovskej akadémie. Svoje voľné a slobodné študentské roky ukončil na Národnej akadémii výtvarných umení a architektúry v Kyjeve. Jeho doménou sú olejomaľby.

Pracovnú životnú službu si „odsluhuje“ vo vysokom umeleckom školstve, no pritom sa mu darí aktívne tvoriť a pravidelne vystavovať. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach V Nemecku, Poľsku, Švédsku, ČR, SR, Slovinsku, Maďarsku a doma na Ukrajine. V Prešove vystavuje už tretí raz. Premiéru mal v roku 2012 (vtedy vystavoval aj so svojim otcom), druhý raz v auguste a septembri 2017.

 

Média - video

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri