Ladislav Cuper - FOTOGRAFIE A MAKROFOTOGRAFIE

Ladislav Cuper, známy prešovský fotograf, grafik a vydavateľ kníh, pohľadníc a kalendárov, oslávi v tomto roku svoju sedemdesiatku  Pri príležitosti životného jubilea sa v Galérii Átrium v Prešove predstaví samostatnou výstavou, ktorú nazval Fotografie a makrofotografie. Ide o výber z tvorby za obdobie posledných 15 rokov, pričom počtom dominujú najnovšie práce. Návštevníci výstavy môžu sledovať, ako sa autor za toto obdobie vyvíjal, kým pôvodne fotografoval predovšetkým krajinu, neskôr sa cez svoj hľadáčik fotoaparátu zameral na detaily, ktoré bežnému návštevníkovi prírody unikajú.  

V galerijnej časti na najvyššom poschodí sú umiestnené spomínané makrofotografie. Autor uviedol, že ide o maximálne zväčšeniny, ktoré fotografiám dávajú nový rozmer vnímania detailov. Sú to zblízka fotené listy, stromy a iné súčasti prírody, na ktorých Cuper dokázal zachytiť zvláštnu štruktúru dreva, ktorá vzniká pri ich štiepení či rezaní. Tieto obrazy dostali aj veľkorysú plochu 120x90 cm.

Cuper ponúka divákom aj svoje ilustrácie, ktoré vznikli kombináciou viacerých fotografií. Výtvarne stvárnili texty publikovaných rozprávok, poézie a balád.

Tretia časť výstavy je venovaná krajine. V Cuperovom prípade ide o jeho milované Karpaty. Zábery vznikli na Zakarpatskej Ukrajine, v Rumunsku, Poľsku aj na Slovensku. Návštevník môže spoznať scenérie Šarišskej krajiny, ako Sigord, Zlatú Baňu či Lipovce.

Jubilujúci autor pri tvorbe svojich obrazov využíva aj počítačovú techniku. Portréty žien vytvoril montážou viacerých fotografií, pričom vzniká zaujímavý jav - solarizácia, kedy pôvodná fotografia prechádza zmenou farby.

Celkom je na výstave viac ako 60 fotografií. Diváci si ich môžu prísť pozrieť do konca mája.   

Laco Cuper sa narodil 23. júna 1952 v Nižnom Mirošove, okres Svidník. Fotografii sa vážne venuje od svojich 15 rokov, od obdobia štúdia na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Po jej absolvovaní pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove.

Jeho prvým zamestnaním bola práca výtvarného redaktora časopisu Družno vpered. Neskôr pôsobil v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve v Bratislave v oddelení ukrajinskej literatúry v Prešove.

Ilustroval a graficky upravil množstvo kníh, navrhol a realizoval niekoľko scén pre festival Makovická struna v Bardejove a v Prešove. Vydal viaceré fotografické publikácie.

 V Galérii Átrium vystavoval už viackrát na kolektívnych výstavách a pred desiatimi rokmi sa prezentoval autorskou výstavou. Bol kurátorom viacerých výstav výtvarníkov a fotografov v Galérii Átrium v Prešove a na Ukrajine. Vystavoval na Slovensku, v Poľsku, ČR, na Ukrajine a vo Francúzsku.

Jeho umelecké fotografie  sa nachádzajú aj v súkromných zbierkach doma, v Poľsku, Nemecku, Francúzsku i v USA.

Článok

Média - Video

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri