Adrian Prykop - ANCESTRAL MARKS / ZNAKY PREDKOV

Adrian Prykop – umelec, historik a vizionár?
Výstavný súbor výtvarných diel Adriana Prokypa, pôvodom Ukrajinca, žijúceho od svojich 15 rokov
v Baia Mare, významnom to kultúrnom centre severozápadného Rumunska, je výsledkom čulých
kontaktov Galérie Átrium s tamojšou umeleckou ekipou združenou v „CENTRUM DE ARTA
CONTEMPORANA“.
Pre bližšie zoznámenie s Adrianovou osobnosťou je potrebné podotknúť, že názov výstavy, Znaky
predkov (Ancestral marks) nie je ani zďaleka náhodný či lacným reklamným trikom, ale náplňou jeho
tvorby a životného snaženia. Prejavom modernista je mimoriadne vzdelaným mužom, ktorého
nezaujíma iba výtvarné umenie, ale predovšetkým jeho spojenie v rovine duchovna a histórie. Ak by
sme teda chceli hodnotiť jeho osobnosť profesne je to nielen výtvarný umelec, ale aj zanietený
historik, objavovateľ málo poznaného duchovného sveta ľudstva prechádzajúceho nie stovkami alebo
tisíckami, ale doslova desať tisíckami rokov obdobia, ktoré dnes pomenúvame minulosťou. Hľadá
odpovede na otázky prečo, ako, s akou potrebou a cieľom, ako sa vlastne mohlo stať, že svoje
duchovné pocity a svety začali ľudia už pradávno vyjadrovať symbolmi a obrazmi. Dávno, dávno
predtým, ako vstúpilo do sveta ľudí písmo. Aký zmysel to malo a prečo po sebe zanechávali odkazy
pre budúcnosť aj cez náboženstvá, legendy a stavby.
Adrianove výtvarné diela sú tiež výtvarným odkazom nielen pre nás, terajšiu generáciu, ale
predovšetkým pre tých, ktorí prídu po nás a možno o tomto dnes ešte mystickom svete odkazov
a duchovna budú vedieť viac.
Široký záujem súčasníkov o jeho tvorbu a pohľady do duševna je preto prirodzený. Adrian sa stal
štartérom staro-nového sveta výtvarného umenia, akéhosi „historického človečizmu“. Jeho pohľad do
budúcnosti je reprezentovaný intenzívnou vysokoškolskou pedagogickou činnosťou, veď po ňom budú
prichádzať čoraz širšie rady jeho nasledovníkov, ktorých bude pribúdať s každou novou generáciou.
Nové myšlienky síce môžu starnúť, ale z vedomia ľudstva sa zrejme nestratia. Podobne, ako odkazy
našich predkov v tisíckach generácií. Adrian to má dobre premyslené. Čo potvrdzuje, že je aj
výborným analytikom...
Kurátorom výstavy bol známy prešovský umelecký a dokumentárny fotograf Mgr. Ladislav Cuper. Nuž
veru, nemal to jednoduché! Nevšednú výtvarnú kolekciu diel Adriana Prokypa budú v Galérii Átrium
vystavené do 15. marca 2013.

 Video

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri