15 ROKOV GALÉRIE ÁTRIUM

 Kurátori výstavy: Peter Popelka a Laco Cuper

Hudobný hosť: Martin Husovský a Gappa

 15 rokov Galérie Átrium

 Galéria Átrium v Prešove si dnešnou vernisážou výstavy pripomína 15. výročie svojho založenia. Súčasťou večera bude tiež uvedenie do života jubilejného katalógu, ktorý zachytáva obdobie jej činnosti od januára 2015 do decembra 2019. Slávnostná výstava aj vydanie publikácie, ktorá mapuje tretí päťročný cyklus galerijnej činnosti boli naplánované na začiatok roku 2020. Všetky snahy organizátorov však posunula až do súčasných dní všemocná pandémia, s ktorou súviseli striktné opatrenia.  

 Všetky priestory galérie a penziónu Átrium dnes patria umelcom, ktorí tu vystavovali počas jej 15-ročnej existencie. Pod jednou strechou prezentujú svoju tvorbu výtvarníci z východu republiky, zo vzdialenejších regiónov Slovenska, ako aj umelci  z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Do tejto rodiny patria aj prešovskí rodáci, ktorí žijú a tvoria v rôznych kútoch sveta.

 Za 15 rokov sa v obrazárni Átria uskutočnilo 71 výstav, 12 vianočných salónov, päť fotosalónov, ktoré ponúkli divákom 556 diel od viac ako stovky umelcov. Niektoré vznikli na štyroch plenéroch. Zámerom vedenia galérie bolo hneď od začiatku podchytiť aktuálne dianie najmä v oblasti súčasnej maľby, kresby a fotografie. Nový stánok umenia mal a stále má široký záber smerom k výtvarnej obci, bez ohľadu na to, či ide o výtvarníka s akademickým titulom alebo bez neho. Hlavným kritériom pri výbere bola vždy kvalita. Najväčšia plejáda umelcov tu tradične vystavuje počas vianočných výtvarných salónov. Vďaka fotografovi Lacovi Cuperovi sa v posledných rokoch ponuka rozšírila aj o samostatné salóny umeleckej fotografie.

 Galéria si za spomínané obdobie vybudovala sieť spolupracovníkov, ktorých zastrešuje Klub priateľov Galérie Átrium. Jej prvým predsedom bol Juraj Kresila, v súčasnosti má toto žezlo v rukách Milan Országh. Darí sa jej úspešne kooperovať s kultúrnymi inštitúciami v susedných štátoch, predovšetkým v partnerských mestách Prešova. V prajnej atmosfére sa prehlbuje spolupráca s košickou Galériou VEGA, Foto klubom PAF 5,6 Prešov, tiež s výtvarnými školami (prešovskými ZUŠ-kami i Katedrou výtvarnej výchovy a umenia PU). Za posledné roky sa dobre rozbehla činnosť Umelecko-odbornej rady Galérie Átrium, ktorá plní úlohu poradného orgánu Občianskeho združenia Galérie Átrium.         

 Kultúre a umeniu oddaný majiteľ Galérie Átrium, Andrej Balenčin, poskytuje svoje priestory na vzájomné stretávanie sa výtvarníkov s milovníkmi umenia. Vďaka nemu vznikli aj väzby s Japonskom. Spoločne s Mestom Prešov pripravili výstavy našich umelcov v zahraničí (Plzeň, Nyíregyháza, Krosno, Užhorod). Podľa jeho slov, najbližšie by sa mali prezentovať opäť v Nyíregyháze, ale aj v Budapešti a v Rumunsku.

 

 http://www.ssn.sk/24444/patnast-rokov-presovskej-galerie-atrium/

 https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/6882/patnast-rokov-galerie-atrium/

 VIDEO A ČLÁNKY - 15 ROKOV GALÉRIE ÁTRIUM

 Kniha - 15 rokov Galérie Átrium

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri