Zdzisław Twardowski - KRAJINA

Text básnika a spisovateľa Jana Tulika popisujúci výtvarnú tvorbu Zdzisława Twardowského

 „Je to ideál tvorcu – realizovať svoje zámery prostredníctvom umenia a byť súčasne akceptovaný publikom. Tak sa to deje napríklad v prípade výtvarnej tvorby Stanislava Chomiczewského alebo sôch Macieja Sureka, rovnako je to tak v prípade obrazov Zdzisława Twardowského“ – zdôraznené vnímanie jeho tvorby v katalógu k výstave...

Na výstave sa ocitli nové diela tohto autora, dominuje krajina. Objavilo sa však aj zátišie a mestská krajina s urbanistickými prvkami. „Mestskosť“ takejto výtvarnej tvorby je zvláštnym druhom nostalgie, atmosférou predvojnových haličských miest, aurou takmer prevzatou z prózy Bruna Schulza alebo z básne Provinčná óda Kazimierza Wierzyńského, v ktorej vyznanie lyrického hrdinu mimoriadne presne odzrkadľuje charakter periférie a zároveň mentalitu jej obyvateľov:

Vyrastajúc v mestečku prázdnom ako pustatina,
kde ťažko bolo nepoznať sa s každou osobou.

Nálade týchto obrazov slúži technika vyvinutá Twardowským – čisté farby nanášané širokou špachtľou v obmedzenom spektre. Šedosť má pri sebe zreteľné ďalšie šedosti, teplá hnedá môže – rovnako ako zelená – zrodiť svoje mnohé odtiene. Tento spôsob vnímania krajiny spôsobuje, že obraz takmer dodatočne rozširuje perspektívu, vzniká dojem, že ide o priestory stratených Kresov*. Zvlášť keď sa na okraji horizontu z času na čas objaví obrys kupoly cerkvi.

                                                                                                    Jan Tulik

* Kresy – v poľských reáliách tak označujú oblasti, ktoré po druhej svetovej vojne pripadli Sovietskemu zväzu a dnes sú súčasťou Ukrajiny (pozn. prekl.).

Zdzisław Twardowski urodził się w 1955 roku w Mrozowie koło Wrocławia. Ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 2002 r. uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Hermana. Od 35 lat mieszka w Sanoku, gdzie założył pracownię malarską. Uczył w szkole podstawowej i gimnazjum. Prowadzi warsztaty malarskie dla dorosłych i młodzieży. Był założycielem Stowarzyszenia Artystów „Bieszczadzka Strzecha”, skupiającym artystów różnych dziedzin sztuki. Jest też organizatorem licznych plenerów. Tworzy w technice olejnej. Jego prace można było oglądać na wielu wystawach poplenerowych w Polsce, na Słowacji i na Węgrzech oraz na kilkunastu wystawach indywidualnych w Polsce. Jest jednym z niewielu artystów, który większość swoich obrazów sprzedaje zainteresowanych miłośnikom sztuki.

Galéria

Najnovšie akcie

Staršie akcie

Partneri