Stano Šalko OBRAZY - OBJEKTY

7. 12. 2017 o 17:00 vernisáž výstavy Obrazy - objekty

o 16:00 tlačová beseda

 V Galérii Átrium v Prešove výstavou Obrazy – objekty predstaví prierez svojej umeleckej tvorby prešovský výtvarník a pedagóg Stano Šalko. Na výstavu vybral zhuba 40 diel, ktoré vznikli v priebehu 30 rokov. Zaplnil nimi všetky výstavné priestory penziónu Átrium. Pre jeho tvorbu je príznačná komorná maľba, monumentálno-dekoratívna tvorba, grafika, keramika, inštalácia a ilustrácia.

Autor o svojej tvorbe uviedol, že sa od začiatkov výstavnej činnosti programovo venuje konceptuálnemu umeniu, ktoré strieda s voľnou gestickou maľbou. Jeho východiskom tvorby sa stáva plastický výtvarný objekt, ktorý pretvára do formy grafického spracovania dotvoreného gestickou maľbou. „Takto spracovaná pôvodná forma nadobúda ďalší umelecký význam tvorby. Takzvaný koncept maľby sa takto posúva do inej umeleckej polohy. Moment prevedenia trojrozmerného objektu do plochy nemá reduktívny charakter, lebo ide o úsilie dodať tretiemu rozmeru nové myšlienkové, umelecké, výtvarné dimenzie. Takto vzniká takzvané prepojenie realít pod rôznym uhlom pohľadu. Takže z výtvarného diela vzniká dielo nové,“ povedal Šalko.

Narodil sa 23. 1. 1959 vo Zvolene. Absolvoval odbor keramika na SUPŠ v Košiciach a výtvarnú výchovu na PdF UPJŠ v Prešove. Učí na ZUŠ v Prešove, kde sa venuje okrem detí aj skupine dospelých a venuje sa tiež vlastnej tvorbe.

Od roku 1988 vystavuje skupinovo aj autorsky. Jeho diela mali možnosť vidieť diváci okrem Slovenska aj v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku a na Ukrajine. Zúčastňuje sa na medzinárodných sympóziách a workshopoch.

Je členom Slovenskej výtvarnej únie, spolku C+S, členom Rady SVÚ – Bratislava, členom poroty Šarišskej galérie Prešov. Ako kurátor sa významnou mierou podpísal pod mnohé úspešné výstavy v Galérii Átrium a je spoluautorom katalógu 10 rokov Galérie Átrium, ktorý svojim obsahom ponúka bohatý faktografický i obrazový prierez jej históriou.

Výstava Stana Šalka v Galérii Átrium bude prístupná do 24. januára 2018.

Média - Stano Šalko

Galéria

Partneri