Jaro Ondo - V STARÝCH RÁMOCH

Vernisáž výstavy dňa: 12. apríla 2018

Tlačová beseda o 16:00

Výtvarník Jaro Ondo sa prezentuje v Galérii Átrium výstavou V starých rámoch s podtitulom maľba – kresba – fotografia. Medzi vyše 30 vystavenými dielami dominuje maľba. Autor sa predstavuje publiku svojou novou tvorbou, ale vracia sa aj k svojim starším prácam, ktoré pôvodne vznikli ako kresby, no neskôr sa nimi inšpiroval a spracoval ich akvarelom. Vracia sa tak k starým príbehom, ktoré pokračujú v novej podobe.

Jeho diela sa dajú nazvať aj výtvarnou satirou. Sám autor uviedol, že mu v maľbe chýba humor, „nadsádzka“, ale divákovi ponúka iba jeho vľúdnu podobu. Jeho obrazy majú aj zaujímavé názvy, ktoré podnecujú diváka k filozofovaniu, prípadne mu nastavujú aj krivé zrkadlá. Medzi popismi nájdeme napr. obraz pomenovaný Hriešna Mária Magdaléna a kameň, ktorý nebol do nej hodený... Okrem stvárnenia postáv má rád aj nefigurálnu tvorbu.

Pri maľovaní používa akryl aj olej, ale osvedčila sa mu aj kombinácia olej podmaľovaný akrylom. Keď kreslí, preferuje ceruzu, svoje práce nazýva aj diamantové kresby. Časť výstavy tvoria tiež fotografie, ktoré cielene štylizuje tak, aby podnecovali divákovu fantáziu. Je medzi nimi aj fotka, ktorá vznikla na propagáciu festivalu Jazz Prešov, Onda totiž patril k štvorici nadšencov, ktorí stáli pri zrodu prešovských „džezákov“.

Jaroslav Onda sa narodil 18. novembra 1964 v Snine v umelecky inšpiratívnom prostredí. Jeho otec sa venoval amatérskej fotografii, zúčastňoval sa na súťažiach a vystavoval. Matka bola dobrou akordeonistkou. Napriek tomu jeho cesta k výtvarnému umeniu nebola priamočiara, pôvodne sa vyučil v praktickom remesle až po povinnej základnej vojenskej  službe sa dal na štúdium výtvarnej výchovy a stal sa pedagógom. Aj v súčasnosti učí, pôsobí na Inštitúte hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Výstava V starých rámoch má v Galérii Átrium svoju premiéru. Vznikala dlho, lebo istou úpravou museli prejsť aj zaujímavé rámy. Diváci si ju budú môcť pozrieť do  6. júna.

Média - Jaro Ondo - V STARÝCH RÁMOCH

Galéria

Partneri